Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring Hanko

 

Hier vindt u de privacyverklaring van Hanko. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt om gegaan.

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen die gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hanko

U leest op dit moment de privacyverklaring van Hanko. Hanko is als voorraadhoudende groothandel te Breda in metal, insulation en accessories actief sinds 1978 en 100% zelfstandig. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Hanko verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Hanko, laat het ons dan gerust weten:                                         

Hanko Handelmaatschappij B.V.

Charles Petitweg 39

4827 HJ Breda

076-5875252

patrick@hanko.nl

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):
Patrick Vos
patrick@hanko.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Hanko. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Hanko stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw (voor)naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Hanko. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Hanko via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag/opmerking juist af te kunnen handelen zoals uw (voor)naam en e-mailadres. Daarnaast verzamelen wij mondeling of tekstueel gegevens voor onder andere het afwerken en uitleveren van (inkoop/verkoop)orders, facturatie en debiteurenbeheer waarbij het nodig is om telefonisch of per e-mail contact te leggen. Denk hierbij aan uw (voor)naam, e-mailadres en telefoonnummer en overige relevante privé gegevens.

Analytics
De website van Hanko verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn volledig anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met (potentiële) relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Hanko ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Email en hosting
De nieuwsbrieven worden verzonden vanuit de e-mail van Hanko. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw (voor)naam en e-mailadres opgeslagen in een Excel database. Deze database wordt opgeslagen op  een deel  van de eigen server van Hanko welke door slechts een zeer beperkt aantal medewerkers van Hanko benaderd kan worden. De e-mail van Hanko wordt gehost bij Microsoft waarbij Hanko gebruik maakt van Exchange Online. Als u contact opneemt, hieronder valt ook onder andere het plaatsen van een bestelling, via de website of via e-mail, wordt de betreffende e-mail opgeslagen op de servers van Microsoft.

 Website en hosting

Op het moment dat u zich registreert als klant op onze website worden uw (voor)naam en e-mailadres opgeslagen. Vervolgens wordt een account aangemaakt waarbij zakelijke gegevens kunnen worden aangevuld. De website en back-ups van de website worden gehost bij Keymen en haar sub-verwerkers. Gegevens die u achterlaat op de website van Hanko zijn op de servers van Keymen en haar sub-verwerkers opgeslagen.

Boekhouding en overige documenten

Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht verzamelen wij allerlei informatie om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Dit zullen nooit méér gegevens zijn dan welke benodigd zijn om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden vastgelegd in onder andere Excel en ons boekhoudprogramma. Al deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen server welke dagelijks worden geback-upt.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Hanko, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en (voor)naam worden opgeslagen in een Excel database. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail ter sturen naar laura@hanko.nl

 

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Hanko via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw (voor)naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar bewaard.

 

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw (voor)naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door Hanko of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Hanko. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Hanko privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

  

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Hanko vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar patrick@hanko.nl of telefonisch contact op te nemen via ons telefoonnummer +31 76 587 5252. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft dan het recht om dit te laten rectificeren door Hanko. Dit doet u door een e-mail te sturen naar patrick@hanko.nl of telefonisch contact op te nemen via ons telefoonnummer +31 76 587 5252.

 

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Hanko zijn opgeslagen bijvoorbeeld in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Hanko alleen die gegevens over te dragen welke de andere partij minimaal nodig heeft.

 

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Hanko vastgelegd zijn? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Hanko niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. De contactgegevens hiervoor kunt u terugvinden op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Hanko uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via patrick@hanko.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.   

 

Plichten

Hanko verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten en diensten van Hanko via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten of diensten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hanko de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Hanko met anderen, dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

Hanko behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Hanko dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Hanko te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

Hanko Handelmaatschappij B.V.

Charles Petitweg 39

4827 HJ Breda

076-5875252
patrick@hanko.nl

Niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de nieuwste producten, de laatste technieken en de scherpste aanbiedingen.

Bedankt!
Je bent met succes ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.